ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az iweld.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ

Név:    IWELD Kft. (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.
Levelezési cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.
Képviselő neve: Magoss Péter / Bódi András
Cégjegyzékszám: 13-09-110497
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13842327-2-13
Közösségi adószám: HU13842327
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Bankszámlaszám 10402513-00009432-00000000
IBAN számlaszám: HU86104025130000943200000000 (BIC:OKHBHUHB)
E-mail cím: info [kukac] iweld [pont] hu
Telefonszám: + 36 24 532 625
Tárhelyszolgáltató: Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

3. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

Jelen blankettaszerződés a IWELD Kft., valamint az általa Magyarország területén forgalmazott hegesztés és vágás területen alkalmazott termékeket, ipari berendezéseket, tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásárló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

 

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

 

5. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Eladási ár: Az IWELD Kft. által eladásra kínált termék tényleges eladási ára, a termék vételára beleértve az ÁFA-t (vételár).

Korábbi Ár: Árcsökkentés alkalmazása esetén a IWELD Kft megjeleníti a Weboldalon eladásra kínált termék korábbi árát (áthúzott ár). A korábbi ár a IWELD Kft által az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 napnál nem rövidebb idő alatt a IWELD Kft által a Weboldalon eladásra kínált termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban a Weboldalon a korábbi ár a IWELD Kft által a termékre egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti ár.

Beszállító által ajánlott ár (RRP): A IWELD Kft beszállítói által eladásra kínált termék vonatkozásában a beszállítók által legutóbb ajánlott kiskereskedelmi eladási árat jelenti, amennyiben az elérhető.

A IWELD Kft a beszállító által ajánlott árat RRP megjelöléssel („i” ikon alatt) áthúzás nélkül jeleníti meg, alatta vagy más, jól látható helyen eladási ár, továbbá a két érték közötti különbözet (százalékban kifejezve) látható, a különbözet megjelenítése arra szolgál, hogy segítse a vásárlókat az árak közötti tájékozódásban.

Az Akciós termékek esetében minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a visszaigazolásról. Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján, melyet a termékkel egyidőben küld meg számára.

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén egyaránt meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a honlapon közétett Információk - Szállítás fül alatt találja.

5.6. Fizetés

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

5.6.1. Előre utalás

Előre utalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja (az Eladó által megküldött Proforma számla alapján) az Eladó K&H Banknál vezetett 10402513-00009432-00000000 számú pénzintézeti számlájára.

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14h-val bezárólag az Eladó megjelölt bankszámláján jóváírásra került.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

5.6.2. Utánvét

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított és a termékrendelés folyamán közölt összegben.

5.6.3. Online bankkártyás

Ezen fizetési mód esetén a Vevő a felhasználói felületen található „Pénztárból” az K&H Bank biztonságos weboldalára irányítjuk át, melyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételára kiegyenlítése. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a kereskedőhöz. Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.

Az Eladó pénzintézete csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni:

Visa, MasterCard, JCB, Union Pay (tervezett bevezetés 2023. II. negyedév), American Express

5.6.4. Készpénz

A futárnál lehetőséged van Készpénzben vagy Bankkártyával kiegyenlítened a megvásárolt termék vételárát.

 

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

A megvásárolt termék kiszállítása GLS Hungary Kft. futárszolgálat közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat, határidőket és egyéb feltételeket, a futárszolgálat elérhetőségét, a honlapon, az Információk - Szállítás oldal tartalmazza.

5.7.1. GLS Hungary futárszolgálat

A szállító cég adatai: GLS Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) Telefonszám: 06-1-802-0265

A futár alapvetően munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj.

A szállító cég nem vállalja, hogy telefonon értesít a szállítás pontos időpontjáról, ezért javasoljuk, hogy olyan címet adjon meg, ahol munkanapokon elérhető.

A csomag aktuális helyzetéről az általunk kiküldött e-mail-ben található csomagszám alapján, a futárcég csomagkövetés oldalán tájékozódhat.

Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit a csomag visszakerül az IWELD Kft.-hez, a terméket újra meg kell rendelni.

Ha a termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

6. ELÁLLÁSI JOG

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja, az innen letölthető „Elállási nyilatkozat” - mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott nem tartozik bele a visszatérítésbe. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A Vevőt nem illeti meg a 6.1. pont szerinti elállás joga, amennyiben a megvásárolt termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, továbbá

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

 

7. SZAVATOSSÁG

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Használt termékek esetén ez a határidő 3 nap.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő a Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név:                      IWELD Kft.

Levelezési cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.

E-mail cím:         info [kukac] iweld [pont] hu

Telefonszám:      + 36 24 532 625

 

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:                      IWELD Kft.

Levelezési cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.

E-mail cím:         info [kukac] iweld [pont] hu

Telefonszám:      + 36 24 532 625

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

 

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

9. EGYÉB

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

 

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://iweld.hu/adatvedelem

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.04.01.

 

INFORMÁCIÓK

 

Cégnév:               IWELD Kft.

Cím:                     2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.           

Nyitvatartási idő
Hétfő: 09:00 - 16:30
Kedd: 09:00 - 16:30
Szerda: 09:00 - 16:30
Csütörtök: 09:00 - 16:30
Péntek: 09:00 - 16:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

 

Név:

IWELD Kft. (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.
Levelezési cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 92.
Képviselő neve: Magoss Péter / Bódi András
Cégjegyzékszám: 13-09-110497
Bejegyző Bíróság neve:                                       Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 13842327-2-13
Közösségi adószám: HU13842327
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank
Bankszámlaszám 10402513-00009432-00000000
IBAN számlaszám: HU86104025130000943200000000 (BIC:OKHBHUHB)
E-mail cím: info [kukac] iweld [pont] hu
Telefonszám: + 36 24 532 625
Weboldal neve iweld.hu
Weboldal címe http://www.iweld.hu/
Tárhelyszolgáltató: Vector Üzleti Információs Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

 

 

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT

A GLS magas szintű csomagszállítást kínál. Az egyik legnagyobb futárszolgálat az európai piacon, mindez megbízható átfutási idővel és csomagkezeléssel, felhasználóbarát, modern IT-támogatással és rugalmas, egyéni megoldásokkal.

Termékek össztömege

Szállítási költség

0 kg

0,99 kg

1 450 Ft

1,1 kg

3 kg

1 600 Ft

3,1 kg

5 kg

1 950 Ft

5,1 kg

10 kg

2 200 Ft

10,1 kg

15 kg

2 300 Ft

15,1 kg

20 kg

2 800 Ft

20,1 kg

25 kg

2 900 Ft

25,1 kg

30 kg

3 600 Ft

30,1 kg

40 kg

4 000 Ft

40,1 kg

50 kg

4 350 Ft

50,1 kg

60 kg

4 700 Ft

60,1 kg

70 kg

5 200 Ft

70,1 kg

80 kg

5 700 Ft

80,1 kg

90 kg

6 150 Ft

90,1 kg

100 kg

7 500 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT ELŐREUTALÁSSAL

Ügyfélszolgálatunk a megrendelés alapján előlegszámlát küld e-mail-ben, ami alapján kezdeményezhető az átutalás. Az összeg beérkezése után indítjuk a csomagot GLS futárszolgálat segítségével.

Termékek össztömege

Szállítási költség

0 kg

0,99 kg

1 450 Ft

1,1 kg

3 kg

1 600 Ft

3,1 kg

5 kg

1 950 Ft

5,1 kg

10 kg

2 200 Ft

10,1 kg

15 kg

2 300 Ft

15,1 kg

20 kg

2 800 Ft

20,1 kg

25 kg

2 900 Ft

25,1 kg

30 kg

3 600 Ft

30,1 kg

40 kg

4 000 Ft

40,1 kg

50 kg

4 350 Ft

50,1 kg

60 kg

4 700 Ft

60,1 kg

70 kg

5 200 Ft

70,1 kg

80 kg

5 700 Ft

80,1 kg

90 kg

6 150 Ft

90,1 kg

100 kg

7 500 Ft

 

GLS FUTÁRSZOLGÁLAT - INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

Minden nettó 150.000 Forint feletti megrendelést ingyenesen szállítunk házhoz a GLS futárszolgálat segítségével.

Szállítási költség

0 Ft

 

 

Általános szállítási feltételek - Házhozszállítás

 

A webáruházunk -ban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási információk vonatkoznak:

A megrendelést mindenképpen visszaigazoljuk, megrendelésed ekkor lép életbe. Visszaigazoláskor egyeztetünk a szállítási és a számlázási cím helyét és idejét illetőleg.

 

Szállítási cím

 

Házhozszállítást Budapestre és vidékre egyaránt lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható, a lényeg az, hogy valaki át tudja venni a csomagot (nem szükséges megegyeznie a megrendelőnek és az átvevőnek).

Amennyiben valaki önhibájából nem veszi át a megrendelt terméket, továbbiakban rendeléseit nem áll módunkban teljesíteni!

A külföldre történő szállítással kapcsolatban az általános szerződési feltételekben leírtak az irányadóak.

 

Szállítási mód - vállalt határidő

 

A webáruházunk -ban szereplő termékek általában készleten vannak, az időleges készlethiány miatti esetleges várakozási időt az eladó visszaigazoláskor jelzi. Az áru mellett feltüntetett forintösszeg tartalmazza az Áfa-t.

A megrendelést e-mailben vagy telefonon visszaigazoljuk és amennyiben szükséges, e-mail vagy telefon útján a felmerülő kérdéseket egyeztetjük. A számlát (és a garancia jegyet - ha van) az eladó a megrendelőlapon megadott számlázási címre a futárral juttatja el a vevőnek, illetve ezt megrendeléskor lehetőség van pdf formátumban kérni.

Visszaellenőrzéstől számított maximum 2. napon veheted át a termékeket a kívánt helyen, amennyiben az ellenőrzés lebonyolódik a rendelés napján, vagy az azt követő első munkanapon déli 12 óráig.

Törékeny termékeket nem szállítunk házhoz!

A csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedj megvizsgálni, és ha sérült vagy hiányos, ne vedd át a csomagot!

Az ár változtatás jogát fenntartjuk, esetleges elírásokért felelősséget nem tudunk vállalni!

 

Szállító cégünk

 

A terméke(ke)t a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. segítségével juttatjuk el az általad megadott szállítási címre.

A szállító cégek adatai:

GLS Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Központi telefonszám: +36 29 88-67-00

A szállító cégek csak munkanapokon, 8:00 és 17:00 óra között végeznek szállítást.

 

A szállító cég nem vállalja, hogy telefonon értesít a szállítás pontos időpontjáról, ezért javasoljuk, hogy olyan címet adj meg, amelyen munkanapokon elérhető vagy.

 

Szállítási díjak

A szállítási költséget a termékek súlya és értéke alapján a Webáruház automatikusan kalkulálja, a fizetendő díjat jelzi a kosár funkcióban.

Az utánvét összegét a csomagot átadó futárszolgálat dolgozójának kell megtéríteni, amely összeg együttesen tartalmazza az áruszámla értékét és az utánvétes szállítási költséget.

 

Ingyenes házhozszállítás

-bruttó 150.000 Ft feletti vásárlás esetén

 

Kiszállítási díj áfája:

A kiszállítási díj összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. "Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek." (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).

 

FIZETÉSI MÓDOK

 

UTÁNVÉTTEL A FUTÁRSZOLGÁLATNAK

A házhoz szállított termék vételárát a GLS futárszolgálatnak fizetheted készpénzben vagy bankkártyával.

UTÁNVÉTTEL A FUTÁRSZOLGÁLATNAK INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL

A házhoz szállított termék vételárát a GLS futárszolgálatnak fizetheted készpénzben vagy bankkártyával.

ELŐREUTALÁSSAL - KIÁLLÍTOTT DÍJBEKÉRŐ ALAPJÁN ÁTUTALÁSSAL

  • FONTOS: A rendelés visszaigazolása NEM díjbekérő!
  • Kérjük, hogy csak a díjbekérő megérkezését követően utald át az összeget!
  • Az utalás megjegyzésébe a díjbekérő számát kérjük feltüntetni!
  • A megrendelés alapján díjbekérőt küldünk pdf formátumban, amely alapján megtörténhet az átutalás. Az eredeti számlát kérésednek megfelelően a csomagban vagy e-mail-ben küldjük el Neked.

ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

A „Fizetés” gombra kattintva átkerülsz a K&H Bank online fizetési oldalára, ahol a bankkártya adataid megadásával indíthatod a tranzakciót.

Vásárló tájékoztatóhoz KLIKK IDE

 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

Készpénz

A fizetés módja általában utánvétel, melynek összegét a csomagot átadó GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. futárszolgálat dolgozójának fizeted ki. Ez az összeg együttesen tartalmazza a cégünk által kiállított áfa-s számlán a termék értékét és az utánvétes szállítási költséget. A szállítási költség súly alapján kerül kiszámlázásra, a fentiek alapján.

Online bankkártyás

A megrendelés pillanatában a Webáruházunk átirányít a K&H fizető felületére, ahol biztonságosan végrehajtható a bankkártyás fizetés.

Előre utalás

A kiszállítást megelőzően banki átutalással az IWELD Kft. K&H  banknál vezetett 10402513-00009432-00000000 számú bankszámlájára, díjbekérő alapján.

Ha további kérdéseid lennének, szívesen állunk rendelkezésedre nyitvatartási időben az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefon: + 36 24 532 625

E-mail: info [kukac] iweld [pont] hu